Manifest císaře Mikuláše II. O abdikaci na trůn

Rok 1917 byl pro ruské impérium zlomovým. Nespokojenost mas s cenami, inflace, opakovaná mobilizace, zdlouhavá válka, v níž mnozí už neviděli žádný smysl, nakonec vyústila ve velké nepokoje. 9. března počet stávkujících dosáhl 200 000, vypukly nepokoje, policejní vraždy a loupeže. Demonstranti požadovali změnu vlády. Císař Mikuláš II., Který přivedl zemi do extrémů, podepsal 15. března 1917 odpoledne manifest o abdikaci na trůn svým jménem a na účet svého syna ve prospěch svého bratra Michaila a dekret o jmenování prince GE Lvov jako předseda prozatímní vlády.