Zajímavá fakta o jménech řek

V blízkosti ústí Jeniseje je nyní slavný přístav Igarka. Vznikl v letech na místě rybářského tábora, ve kterém žil lovec-rybář Yegorka. Nenetové mu říkali Igorka. Pod tímto jménem - Igorka - malá osada a byla zapsána na mapu. Poté, co byla paměť této události vymazána, se písmeno „o“ v názvu postupně změnilo na „a“.

Jenisej je slovo Tungus „enesi“, což znamená „velká voda“, převedeno do ruštiny.

V jazyce Komi slovo „ob“ znamená „babička“. Toto slovo je láskyplné, jako ruská „matka“ (často říkáme: matka-Volga). Takže velká sibiřská řeka, zdravotní sestra lidí, kteří žili na jejích březích, dostala jméno Ob.

Název řeky Amur pochází z mongolského slova, které znamená „klidný“, „tichý“. Řeka dostala toto jméno pro majestátní tok mohutných vod.