Historická fakta o D'Artagnanovi a třech mušketýrech

Prototypy Athos, Porthos a Aramis - literární hrdinové populární trilogie Alexandra Dumase „Tři mušketýři“, „O deset let později“ a „O dvacet let později“ byli skuteční lidé.

Athos (jeho skutečné jméno je Armand de Sellec d'Atoe d'Auteville) pocházel z obchodní rodiny, která získala šlechtu. Byl královským mušketýrem a během doby Ludvíka XIII. Se účastnil všech válek vedených králem a kardinálem Richelieuem. Zemřel v Paříži v roce 1643.

Porthos - Isaac de Porte - se narodil v roce 1617 a byl královským notářem. De Porte sloužil ve společnosti mušketýrů rok po smrti Athose, a proto se nemohli navzájem znát.

Aramis - od narození Gascon, syn důstojníka, se ve skutečnosti volal d'Aramis. On také sloužil v mušketýrské společnosti a zemřel v roce 1650.

D'Artagnan se vlastně volal Charles de Bas d'Artagnan, narozený na počátku 17. století v Gaskoňsku. Poté, co dosáhl vyznamenání a ocenění, se oženil, ale během šesti let navštívil svou manželku, která na protest šla do kláštera, jen dvakrát.

V dubnu 1673, v bitvě s Holanďany, d'Artagnan zemřel, jak uvádějí tehdejší noviny.