Lenost je vědecky vysvětlitelná

Vědci pozorovali chování myší, které se zdálo línější než jejich protějšky. Vědci dospěli k závěru: všechno pochází z nedostatku genu odpovědného za syntézu bílkovin, který reguluje energetickou rovnováhu buňky. Odborníci vyslovili předpoklad, že povaha lidské lenivosti je přesně stejná.

Vědci z kanadské McMaster University zveřejnili výsledky svého výzkumu v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Byla chována populace hlodavců, kterým chyběly určité geny. Tytéž geny řídí produkci enzymu AMPK, který je aktivován s významnou spotřebou buněčné energie a přenáší jej do stavu „úspory energie“. Chování myší, kterým tyto geny chyběly, se výrazně lišilo od chování běžných, aktivních a milujících myší.

Chované myši se vůbec nelišily od obvyklých ve vzhledu, ale ukázalo se, že jsou méně mobilní. Ukázalo se, že mají méně mitochondrií - vnitřních „elektráren“, které syntetizují energetický zdroj buněčného ATP, a jejich svalová tkáň absorbuje glukózu horší.

Vědci poprvé prokázali vztah mezi AMPK, mitochondriální funkcí a fyzickou aktivitou, uvedl Gregory Steinberg, vedoucí studie. Výsledky studie pomohou porozumět těm, kteří chtějí být líní, a těm, pro které je obtížné zajistit si potřebnou úroveň fyzické aktivity (například astmatici).