Buridanov zemřel

Buridanův osel (lat. Asinus Buridani inter duo prata - Buridanův osel mezi dvěma trávníky) je filozofický paradox pojmenovaný po Jeanovi Buridanovi, rektorovi pařížské univerzity Sorbonna ve XIV. Století. Není jasné, z jakého důvodu dali jméno Sophism Buridan, ve svých pracích nikdy nezmínil tohoto ani jiné osly. Studenti však mají ostré jazyky, takže lze jen hádat, za co se rektor provinil. Podstatou paradoxu Buridanova osla je, že pokud dostane dva stejné stohy sena, nebude si moci vybrat a zemře hladem. Buridanovi osli se říká nerozhodní lidé, kteří nejsou schopni učinit dobrovolné rozhodnutí.