Co je IMHO

Během diskusí na různých fórech a chatech můžete velmi často vidět zajímavé slovo IMHO. Není jisté, že ti, kdo toto slovo používají, znají přesně jeho původní význam, protože tato zkratka postupem času přerostla s cizími chladnými významy.

Pokud se obrátíme ke zdrojům, pak IMHO pochází z angličtiny IMHO, což je zkratka pro „In My Humble Opinion“ nebo „In My Honest Opinion“, a používá se, když některé výroky nejsou obecně přijímaným faktem, ale odrážejí pouze osobní názor autora. Použitím IMHO po takovém prohlášení člověk upozorňuje na skutečnost, že si není jistý touto skutečností, a v žádném případě neukládá ostatním lidem přijmout toto prohlášení jako absolutní pravdu, jako by se zbavil odpovědnosti.

Postupem času se však tento IMHO začal dešifrovat jiným způsobem, například:

„Podle mého hrozného názoru“.

„Mám názor, chci vyjádřit“

„Mám názor, chci označit“

„Mám názor, i když špatný“

„Mám názor - do prdele se hádáš“

„Mám názor, do prdele, odmítnu“

„Názor hostitele na individuální odpověď“