Odkud pochází slovo „idiot“?

Je zajímavé, že slovo „idiot“ ve svém původním významu má velmi málo společného s obvyklým významem tohoto slova. A obecně je toto slovo řecké. Staří Řekové, jak víte, byli strašně společenští lidé, opravdu rádi seděli (přesněji leželi) v úzké společnosti, mluvili „o smyslu života, vesmíru ... a obecně“. Byli však mezi nimi i lidé, kteří se neúčastnili nekonečných rozhovorů a „večírků“ - je vidět, že to byli právě ti filozofové, kteří bojovali o smysl života. A často upřednostňovali život odděleně, jako idioti („oddělený“), a samotní lidé byli nazýváni idioty ve smyslu samostatného života. Ale postupně se lidé, tak odlišní od lidí kolem nich, začali zdát trochu neobvyklí. A tak se stalo, že dnes máme na mysli „idiota“ šíleného a hloupého člověka.