Goy esi

V textech ruských eposů a pohádek se často vyskytují výrazy se slovy GOY ESI, například: „Ach, ty , ty máš, dobrý chlapi! Jaký druh obratu řeči to dříve používali naši předkové?

Ukázalo se, že goy je starověké ruské slovo, které má významy spojené se životem a životodárnou mocí. Má smysl „žít“, „ahoj“. Mimochodem, slovo „goy“ je příbuzný známého „gove“ - zdržet se, očistit a omezit v jídle. Kořen kořen je také spojován se slovem „vyvrhel“, které je v moderním jazyce zachováno, což znamená zastaralé.

A slovo „je“ není nic jiného než zastaralé „je“, které se používá jako spojovací slovo ve větě.

Ve výsledku se ukázalo, že Goi esi je vzorec, který zvětšuje pozdrav, což znamená „být naživu!“ nebo „buďte zdraví!“, které používali naši předkové během pozdravu a vyjadřovali tak úctu k člověku. Je jasné, že nyní nikdo není takto vyjádřen. Byl nahrazen výrazem „ahoj“ nebo známým „velkým“, ale přesto někdy při čtení ruské lidové pověsti nebo pověsti zní výraz „goy thou“.