Co znamená alaverdi

Slovo „alaverdi“ je zaznamenáno pouze ve slovnících pravopisu. Pokud je mi známo, ve vysvětlujících slovnících tomu tak není. Nejprve vám však nejprve povím o etymologii slova. Pochází z arabského „alláha“ - „boha“ a tureckého slovesa „ver“ - „dát“ (minulý čas - „verdi“). Alaverdi tedy doslovně překládá do ruštiny jako „Bůh dal“. Co se týče významu tohoto slova, přímo souvisí s hostinou.

Podle tradice klasického gruzínského svátku je od začátku až do konce svěřen toastmasterovi. U stolu je králem a bohem. Ten, když pronesl další přípitek, se může rozhodnout, že v něm bude pokračovat jeden z účastníků slavnosti. V tomto případě „štafetový závod“ projde toastmaster pomocí magického slova „alaverdi“.

Dalším významem je odpověď jako projev vděčnosti. V užším smyslu - „vzájemně“.

Řekněme, že vám něco dali a vy něco na oplátku. Alaverdy!

Nyní víte, že „alaverdi“ znamená, že „slovo je dáno soudruhu Saovi ...hovi.“ :) nebo „od našeho stolu k vašemu“ v závislosti na situaci.