Pigalica

Pygalitsa nebo čejka je malý pták z čeledi říční, charakteristickým rysem je hřeben na hlavě velmi úzkého dlouhého peří. Pták je malý a obratný, a proto se malým vrtkavým dívkám říká pigalits.

Podle jiné verze vynalezli v roce 1812 v Paříži Platovovi kozáci toto slovo pro dívky snadné ctnosti z Place Pigalle. V té době Francie prohrála válku s Ruskem, všude vládl hlad a devastace, dokonce i teenageři museli jít do panelu pro krustu chleba. Postupem času se původní význam tohoto slova ztratil a přestal mít negativní význam; dnes se živým dívkám malého vzrůstu říká pigalianky.