Původ slova gopnik

S odkazem na slovník Vladimíra Dahla, ve kterém slovo gop „vyjadřuje skok, skok nebo úder ..., gop, skok nebo úder“, lze vyvodit analogii, že v předrevolučních dobách byly gopnikové nazýváni asociálními prvky. I tehdy v Rusku existovaly „objednávky veřejné charity“ - provinční výbory, které měly na starosti péči o „žebráky, mrzáky, nemocné, sirotky atd.“, Které byly drženy ve zvláštních charitativních domech na úkor zemských fondů . V tomto smyslu pochází slovo „gopnik“ od slova GOP, což znamená „Urban Society of a Prize“ (od slova „Prizor“ - péče, péče).

Na konci 19. století byla v prostorách moderního hotelu Oktyabrskaya, který se nachází na ulici Ligovsky Prospect, uspořádána společnost Státní ceny (GOP), kde byly doručovány děti a dospívající z ulice, kteří se zabývali drobnými loupežemi a výtržnictvím. Po říjnové revoluci v roce 1917 byla v této budově pro stejné účely uspořádána státní ubytovna proletariátu (GOP).

Počet mladistvých delikventů v této oblasti několikrát vzrostl. Mezi obyvateli města se objevilo slovo „gopniks“, kterým se označovali obyvatelé GOP z Ligovky.

Slovo „gopnik“ se jako přetrvávající výraz objevilo koncem 80. let ve vztahu k představitelům chuligánské mládeže, často z nefunkčních rodin, kteří si uvědomili, že nastává doba beztrestnosti. Právě z nich později vyrostli členové gangu Morozovets, Lyuber a další spodina.