Zajímavá fakta o pásovcích

Pásovci vždy porodí čtyři mláďata stejného pohlaví.

Pásovci mají dobře vyvinutý čich a sluch, ale špatný zrak. Jsou barvoslepí

Bitevní lodě spí v průměru 18, 5 hodiny denně.

Pásovci jsou spolu se šimpanzi, bonoby a lidmi savci, kteří se páří v „misijní pozici“.

Pásovci mohou chodit pod vodou. Mají velmi nízkou spotřebu kyslíku a mohou zadržet dech na 6 minut a udržovat vzduch v průdušnici a průduškách.

Pásovci jsou jedinými zvířaty s malomocenstvím.

Po smrti zůstávají genitálie pásovce nějakou dobu aktivní.

Když se pásovec bojí, stočí se do koule.

Pásovci rádi lezou do bytů.

Bitevní loď je vyobrazena na erbu Grenady.

Zajímavostí je, že pásovec má tělesnou teplotu asi 32 ° C. Z tohoto důvodu nepřežijí v oblastech s nízkými teplotami.

Žena pásovec může kvůli stresu zmrazit těhotenství na několik let.