Užitečné tipy Jak efektivně studovat?

Užitečné tipy, které vám pomohou porozumět Jak se efektivně učit? pro maximální výsledky. provádění experimentů Edgar Dale v roce 1969 identifikoval nejúčinnější způsoby výuky.

Edgar Dale dospěl k závěru, že:

- poslech přednášek na dané téma nebo čtení materiálů o předmětu je nejméně efektivní způsob, jak se něco naučit;

- Nejúčinnějším způsobem, jak se něčemu naučit, je výuka ostatních a používání studovaného materiálu ve vašem vlastním životě.

Výsledky výzkumu představil ve formě diagramu „Learning Cone“.

Edgar Dale učil stejné učební materiály pro své studenty, ale různými způsoby. A pak jsem analyzoval jejich schopnost vzpomenout si na informace získané po ukončení studia.

Ačkoli je kužel skutečně založen na výsledcích Daleova výzkumu, procenta nevypočítal Dale, ale jeho následovníci na základě vlastního výzkumu.

I když kužel učení, který si získal široké uznání, není zcela přesný, je to průvodce nejúčinnějšími technikami učení, které lidský mozek dokáže vnímat.

Learning Cone jasně vysvětluje, proč jsou fragmenty z filmu lépe zapamatovatelné než přečtená kniha se stejným tématem. Film využívá zvukové a vizuální aspekty, které si lidský mozek pamatuje s větší pravděpodobností.